Gender and Genetics

Genetic Components of Sex and Gender Humans are born with 46 chromosomes in 23 pairs. The X and Y chromosomes determine a person’s sex. Most women are 46XX and most men are 46XY. Research suggests, however, that in a few births per thousand some individuals will be born with a single sex chromosome (45X or…

Libertate şi condiţionare genetică în persoana umană

Diac. dr. Adrian Sorin Mihalache     Duminică, 27 octombrie 2013 În cuprinsul vieţii spirituale ve­dem, în toată splendoarea, pu­terea omului duhovnicesc asupra slăbiciunilor firii, asu­pra lumii căzute şi a ispitelor ei. Prin viaţa lor, sfinţii şi martirii, cuvioşii şi asceţii dau mărturie, peste veacuri, de puterea pe care orice om cu viaţă înduhovnicită o poate…

Genetics of male infertility

It is clear that a significant proportion of infertile male with azoospermia and severe oligospermia have a genetic etiology for reproductive failure. While recent advances in assisted reproductive technologies make possible and practical for many infertile men with severe male factor infertility to father children, they also raised concerns about passing on genetic abnormalities to…